Klubben har mødested på Astrup Kro, Thoruphedegårdsvej i Astrup (9510 Arden)

Som hovedregel mødes vi onsdag i lige uger. Her holder vi vore faste klubmøder og diskuterer vore aktiviteter, eller vi har indbudt en foredragsholder til at fortælle om en interessant emne, der ofte falder i tråd med klubbens formål og aktiviteter. 

Herudover er der møder i de forskellige udvalg, som styrer hvad vi laver af aktiviteter (og vi har også et festudvalg!). Og når det fx drejer sig om vores jordbær- og porremark, så mødes vi der for at plante, luge og høste.