Sådan fungerer klubben

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 3 klubmedlemmer, skatmesteren (der har styr på regnskabet) og en sekretær. De tre medlemmer er præsident, vice-præsident og past-præsident (det hedder således, fordi Y's Mens startede i USA). Hvert år vælges en ny vice-præsident, der så bliver præsident året efter, hvor så også præsidenten bliver past-præsident. På den måde sikres en kontinuitet i præsidiet.

Præsidiet afholder møde ca. 1 gang i kvartalet og varetager følgende opgaver:

Præsidenten
Varetager klubbens overordnede daglige ledelse. Han leder præsidiemøderne. Han har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil.
Nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke.

Vicepræsidenten
Er stedfortræder for præsidenten - og er formand for Programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.

Pastpræsidenten
Støtter det øvrige præsidium med de erfaringer vedkommende har fra de foregående to år i præsidiet.

Sekretæren
Refererer fra alle klubmøder, præsidiemøder og generalforsamling og en række yderligere administrative opgaver.

Skatmesteren
Fører specificeret drifts- aktivitets- og statusregnskab, opkræver kontingent.